Về Chúng tôiS

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM TOÀN CẦU

Independent Slip Testing Services là nhà lãnh đạo toàn cầu đáng tin cậy trong việc đo lường khả năng chống trượt và phân loại vật liệu bề mặt đi bộ.

Nhiều quốc gia hiện yêu cầu phân loại kháng trượt tối thiểu để đáp ứng các yêu cầu về quy định xây dựng. Nếu bạn chế tạo, cung cấp hoặc lắp đặt vật liệu bề mặt đi bộ thì một phương thức phân loại độc lập và được cấp phép là một công cụ hữu ích để Giảm Rủi ro của Bạn! Tạo sự tin tưởng cho tất cả các bên liên quan và đảm bảo sản phẩm tuân thủ theo quy định.

Hãy bỏ quá trình gửi mẫu tốn kém đến nhiều quốc gia để phân loại riêng lẻ; ISTS cung cấp phương thức phân loại NATA (ILAC) rất hiệu quả về chi phí từ bộ mẫu cho đến các tiêu chuẩn quốc gia sau đây, với ưu điểm bổ sung là giúp báo cáo của bạn được gửi trong vòng hai mươi bốn giờ.

Máy thử trượt con lắc ướt Máy thử ma sát khô

  • Úc (AS4586-2013)
  • New Zealand (AS/NZS.4586:2004)
  • Anh Quốc/Châu Âu (BS EN 16165:2021)
  • Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (EN 13036-4:2011)
  • Hoa Kỳ (ASTM E303-22)
  • Trung Quốc (GB/T 35153-2017)
  • Singapore (SS 485:2011)

NGƯỜI LÓT GẠCH ĐÁ GỖ VINYL NHỰA KIM LOẠI BĂNG DÁN LỚP PHỦ KHUNG KIM LOẠI BÊ-TÔNG TRẢI THẢM GỜ BẬC THANG XÚC GIÁC KHẢM THỦY TINH

Mệnh giá như sau:
Thử nghiệm Ướt – * Phương pháp kiểm tra con lắc theo bất kỳ tiêu chuẩn quốc gia được công nhận nào
GPC180 A$180.00 (+Thuế Đầu ra nếu cần) cho mỗi phân loại
(Lưu ý: hầu hết các tiêu chuẩn yêu cầu 5 mẫu của mỗi sản phẩm tối thiểu xấp xỉ 20x20cm mỗi sản phẩm)

Thử nghiệm Khô – * Phương pháp Tortus hoặc Thử ma sát Khô hoặc Thử nghiệm Con lắc theo bất kỳ tiêu chuẩn quốc gia được công nhận nào
GPC180 A$180.00 (+Thuế Đầu ra nếu cần) cho mỗi phân loại
(Lưu ý: hầu hết các tiêu chuẩn yêu cầu mẫu sản phẩm phải có tổng chiều dài tối thiểu 80cm)

Cơ sở thử nghiệm của chúng tôi có khả năng thực hiện hơn 240 phân loại sản phẩm mỗi tuần. Đối với các yêu cầu thử nghiệm lớn, chúng tôi cung cấp GPC150 (cho 6-25 sản phẩm được giao) và GPC120 (cho hơn 25 sản phẩm được giao).

*Lưu ý: Máy thử trượt Con lắc và thiết bị ma sát sàn khô Tortus là phương pháp thử nghiệm duy nhất tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia, cung cấp tính linh hoạt để phân loại mẫu và thực hiện thử nghiệm tại chỗ với kết quả tương đồng.

Để thử nghiệm tại chỗ, hãy truy cập các trang web của chúng tôi ISTS Australia, ISTS New Zealand ISTS United Arab Emirates.

Cảm ơn bạn đã xem xét Dịch vụ Kiểm tra Trượt Independent Slip Testing Services… chúng tôi có thể giúp Giảm Rủi ro cho Bạn!
Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn có thắc mắc.

Chúc bạn một ngày thành công.

Chúng tôi đảm bảo cung cấp dịch vụ cho bạn mọi lúc.

Mick Walton
Giám đốc Điều hành